Razkritja v skladu z 88. členom Zakona o bančništvu
------------------------------------------------------------------------------------------
Ureditev notranjega upravljanja
Politika izbora članov upravljalnega organa
Politika prejemkov

Razkritja za leto 2016 v skladu z osmim členom uredbe (EU) 575/2013

PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d.
LETNA POROČILA IN RAZKRITJA